Facebook

Naša župa već duže vrijeme u radu sa studentima, organizira Mjesečne susrete studenata. Prvi ovogodišnji Mjesečni susret studenata bio je 24. 1. 2019. u 20 sati.

Susret je održan na temu: „Vjera u pitanjima“, gdje su studenti sa svojim voditeljem pričali o vjerskim pitanjima, koja ih trenutno zanimaju. Zanimljiv i ugodn razgovor potrajao je puna dva i pol sata.
Za slijedeći susret dogovorena je malo konkretnija tema: „Islam na zapadu“, susret će biti u četvrtak 21. 2. 2019. U malo izmjenjenom termunu, od ovog puta od 19:30 sati! Na taj susret pozivamo i sve druge studente dobre volje i želje za zajedničkim rastom u vjeri kroz izabrane teme.

Pretraživanje

Idi na vrh