Facebook

Već duže vrijeme imamo mjesečne susurete studenata u našoj župi. Dana, 11. 10. 2018. imali smo prvi susret poslije ljetog odmora. Susret se održao na temu: „Istočni grijeh – Iskušenje slobode“. Kroz susret se razmišljalo o grijehu, uzroku grijeha i strukturi grijeha, prema Post. 3.To nije grijeh samo prvih ljudi, to je grijeh kojeg mi ponavljamo svakodnevno u svojim životima u manjoj ili većoj mjeri. Jer u ljudskoj povijesti postoji neka zla sila koja čovjeka nuka na neposluh Bogu, tajnovita sila koja progovara kroz, od Boga stvorena bića, koja su po sebi dobra.Iako, sve što čovjek ima, ima od Boga, pa i njegovo prijateljstvo, čovjek je u stanju pristati na nagovaranje zloga i početi čak i krivo misliti o Bogu.

Bog po svojoj ljubavi stvara čovjeka na svoju sliku, a po svojoj neizmjernoj milosti daje čovjeku slobodu. Nažalost, grijehom, čovjek počinje sumnjati u onoga koji mu je sve dao a vjeruje onome koji mu ništa nije dao – a on mu čak oduzima i ono što je prije imao - Slobodu. Čovjek slobodno i svjesno izabire zlo-grijeh, ali kada ga izabere i preda mu se, onda više nije slobodan, zarobljen je onim što je svjesno i slobodno izabrao, zarobljen je grijehom….
Pozivamo sve studente da nam se pridruže nas ljedećem sastanku koji će biti, 29. 11. 2018 u 20 sati na drugom katu našega centra Rüsterstr. 5, 60325 Frankfurt/M. tema susreta je: „Bog – Jedan u Trojstvu“
Od 9. do 11.11.2018. bit će godišnji susret hrvatskih studenata iz cijele Njemačke u Wiesbadenu na kojem sudjeluje i 10 naših studenata!

Pretraživanje

Idi na vrh