Facebook

Prijava vjenčanja

Vjenčanje treba prijaviti najkasnije mjesec dana prije slavlja sakramenta Ženidbe.

Potrebno za vjenčanje

Krsni i slobodni list- za mladoženju i za mladu.

Potvrda o završenom zaručničkom tečaju (Ehevorbereitungskurs).

Potvrda o civlnom vjenčanju (ako je bilo prije crkvenog vjenčanja).

Ime i prezime, te adresa svjedoka (kumova).

Najkasnije tjedan dana prije vjenčanja treba se popuniti Ženidbeni protokol (Ehevorbereitungsprotokoll).

Pretraživanje

Idi na vrh