Facebook

Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje.

 • Mislim li o Bogu svaki dan?
 • Molim li se redovno Bogu, makar ujutro i navečer?
 • Slušam li pažljivo sv. Misu?

Dođi kraljevstvo tvoje, budi voljea tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.

 • Jesam li dobar/dobra prema drugima?
 • Činim li ono što bi Isus želio da učinim?
 • Dijelim li rado s drugima?
 • Pomažem li u obiteljskim poslovima?
 • Poštujem li svoje nastavnike i kolege iz razreda?

Kruh naš svagdašnji daj nam danas

 • Sjetim li se reći „Hvala“?
 • Jesam li nekad pohlepan/pohlepna?
 • Cijenim li stvari koje imam?
 • Jesam li nekad pokušao nešto uništiti kako bih dobio/dobila novo?
 • Uzimam li stvari koje nisu moje, bez dopuštenja?

Oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo drugima.

 • Kažem li drugima oprosti kad sam im nešto loše učinio/učinila?
 • Opraštam li kad je netko nešto loše učinio meni?
 • Pomažem li rješavanju problema i svađe među prijateljima, ili ih potičem na svađu?
 • Govorim li loše o ljudima koji su me povrijedili?

 

Izbavi nas od zla, i ne uvedi nas u napast

 • Poštujem li fair-play u sportu i igrama?
 • Prepisujem li u školi?
 • Govorim li istinu?
 • Pružam li dobar primjer drugima?
 • Dopuštam li drugima da me nagovore da učinim stvari koje ne?

 

Pretraživanje

Idi na vrh