Facebook

AKCIJA - ČITAJMO BIBLIJU (365 DANA U GODINI) Trebamo li čitati Bibliju? Naš Gospodin Isus Krist je jasno rekao: "Pisano je: 'Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.'" Iz teksta vidimo da je Riječ Božja neophodna za naš duhovni život i zato je trebamo čitati.

Biblija to jasno uči i na drugim mjestima: ''Istražujte u knjizi Jahvinoj i čitajte,'' (Iz 34.16) Kada je razgovarao sa Saducejima, rekao im je slijedeće:A što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali što vam reče Bog (što je Bog rekao u Bibliji): Mt 22.31 Biblija je Božja riječ kroz koju Bog nama govori.

Prema tome, Biblija se treba čitati, tj. treba slušati što Bog govori, s njim razgovarati, tj. s njim se družiti!U našoj akciji: Čitajmo Bibliju, koju smo započeli 28.11. 2017, pročitali smo Knjigu postanka, koja se dijeli u dva dijela različitog opsega. Prvi dio (Post 1-11) svojevrstan je uvod u povijest spasenja o kojoj će govoriti čitava Biblija. Govori o stvaranju svemira i čovjeka, o prvom grijehu i njegovim posljedicama, te o sve većoj pokvarenosti koja se širila među ljudima. Drugi dio (Post 12-50) počinje s Abrahamom, praocem izabranog naroda, te nastavlja poviješću praotaca, Izaka i Jakova i njegovih dvanaest sinova, začetnika dvanaest izraelskih plemena, da bi završio dugim izvještajem mudrosnih značajki o Josipu, sinu Jakovljevu. Nakon Knjige postanka započeli smo Knjigu izlaska, gdje na početku upoznajemo Mojsija i njegovo poslanje. Svakodnevno čitanje nas je dovelo i do 33 psalma. Psalmi su uglavnom Davidovi. Paralelno se uz Stari Zavjet i Psalme, čita i Novi Zavjet, stiglo se do 19 poglavlja, od 28 poglavlja Matejeva evanđelja, nakon Matejeva evanđelja nastavljamo sa Djelima Apostolskim. Ako se nisi uključio/la na vrijeme.Sada to učini i klikni. Nikada nije kasno!!! Za tablicu za siječanj  kliknite ovdje.

Pretraživanje

Idi na vrh