Facebook

U ovom dugom ciklusu naše akcije „Čitajmo Bibliju“, stigli smo do mjeseca Travnja.
Što se tiče Starog zavjeta, već prvim danom travnja zavrđavamo kratku knjigu o Ruti i nastavljamo Prvom knjigom o Samuelu. Prva knjiga o Samuelu može se podijeliti na tri glavna dijela.

Dragi pratitelji naše akcije, na početku prošlog mjeseca smo kompletirali Levitski zakonik, nakon kojeg smo pročitali i Knjigu brojeva. U knjizi brojeva smo čitali: U prvom odsjeku (Br 1-4), koji potječe iz svećeničke tradicije, koja nastaje nakon povratka iz babilonskog progonstva, popisom se želi prikazati Izrael kao sveta i uređena zajednica.

Sve u tome popisu okreće se oko levita kao duše te zajednice. Sam čin popisa podsjeća na vjerski čin. I zakoni koji slijede (Br 5-6) pripadaju svećeničkoj tradiciji, a stilom slijede duh ranijih propisa iz »Zakona čistoće« u Levitskom zakoniku (Lev 11-16).

Više od godinu dana i dva mjeseca traje naša akcija naše internetske stranice: „Čitajmo Bibliju (365 dana u godini)“. Oni koji nisu pročitali bibliju, tj. nisu sudjelovali u našoj akciji, to mogu učiniti ove godine. Nikada nije kasno početi, jer na našoj internet stranici imate sve tablice za čitanje kroz cijelu godinu…. Samo je potrebno uključiti se! Ovom akcijom neumorno želimo sve čitatelje i pratitelje naše internetske stranice potaknuti na intezivnije čitanje Biblije i samim tim na dublje promišljanje o svemu što piše u njoj.

AKCIJA - ČITAJMO BIBLIJU (365 DANA U GODINI) Trebamo li čitati Bibliju? Naš Gospodin Isus Krist je jasno rekao: "Pisano je: 'Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.'" Iz teksta vidimo da je Riječ Božja neophodna za naš duhovni život i zato je trebamo čitati.

Prošlogodišnja akcija naše župske stranice „Čitajmo bibliju 365 dana u godini!“ bila je uspješna, jer se je u nju uključilo oko stotinu pratitelja. Ako su redovito čitali, sada mogu reći kako su pročitali Bibliju, kako su upoznati s Božjom riječju koja je na različite načine bila upućena čovjeku. To je temelj svakog drugog proučavanja i rasta u vjeri. Stoga ćemo i ove godine ponoviti akciju, sa ciljem da se još netko uključi u nju. Ali isto tako tu ćemo akciju još jednom ponoviti iz jednostavnog razloga, jer je Biblija predivna, ona je posebna i nadasve jedinstvena. Ona je jedinstvena po svom porijeklu:

Naše ovogodišnje čitanje biblije zavržava ovim mjesecom – Studenim, s kojim smo i počeli 2017. godine. Još u straom zavjetu imamo pročitati: Danijela, Hošeu, Joela, Amosa, Obadije, Jone, Miheja, Nahuma, Habakuka, Sefanije, Hagaja, Zaharije i Malahije, koja je zadnja knjiga starog zavjeta. Recimo nešto i o njima, redom:
Daniel je ime biblijske knjige iz Starog zavjeta. Pisac je Izraelac Daniel, koji je postao savjetnik babilonskom vladaru Nabukodonozoru II. Biblijska kratica knjige je Dn.
Pisac knjige je prorok Daniel, čije ime znači "Bog je moj sudac". U knjizi je opisao događaje, koji su mu se dogodili.

ČITAJMO BIBLIJU, 365 DANA U GODINI, mjesec Listopad
U Starom zavjetu kroz listopad nastavljamo čitati Jeremiju i knjigu Sirahovu, koje smo započeli u kolovozu. Nakon Jeremije, dolazie Tužaljke.Tužaljke ili Lamentacije su jedna od knjiga Biblije, dio Staroga zavjeta. Prema tradiciji autorstvo se pripisuje proroku Jeremiji. Biblijska kratica knjige je Tuž.

U Rujnu nastavljamao čitati knjige iz biblije koje smo započeli u Kolovozu: proroka Izaiju, knjigu Sirahovu i Pavlovu poslanicu Hebrejima. Nakon Izaije, u Rujnu ćemo čitati još Jeremiju. Jeremija je jedna od knjiga Biblije i Staroga zavjeta. Pripada u velike proročke knjige.

Naše čitanje Biblije u mjesecu Kolovozu nastavljamo sa Knjigom o Jobu (SZ). Knjiga o Jobu (איוב) je osamnaesta knjiga u židovskoj Bibliji ili Starom Zavjetu, napisana u stihovima. Vjeruje se kako je jedna od najtežih za razumjevanje. Podijeljena je u pet cjelina: 1. Proslov, 2. Dijalog, 3. Elihuove besjede, 4. Jahvine besjede i 5. Zaglavak. Opisuje Jobov život od trenutka kada ga Jahve predaje u ruke Sotone pa do njegove smrti. U zemlji Uz živio je najveći čovjek na Istoku – pravedan, bogat i bogobojazan čovjek Job koji je imao sedam sinova i tri kćeri.

Naše čitanje Biblije u srpnju, nastavljamo sa knjigom o Esteri, nakon čega slijedi prva i druga knjiga o Makabejcima.
Pojam makabej, čekić jest nadimak kojeg je dobio Juda, treći sin svećenika Matatije (začetnika „makabejske“ pobune), zbog svoje gerilske borbe protiv pripadnika seleukovića Antioha IV Epifana. Kasnije se počeo pridavati i njegovoj braći (Jonatanu, Šimunu, Eleazaru i Ivanu) a potom i drugim likovima (kao što su sedmorica braće u 2Mak 7) te napokon svima koji su sudjelovali u slavnoj pobuni protiv sirijske dinastije Seleukovića.

Nastavljamo našu akciju “Čitanja Biblije kroz 365 dana u godini“. Sa Prvim danom Lipnja završavamo u, Starom Zavjetu, Prvu knjigu ljetopisa i krećemo sa drugom knjigom ljetopisa.
Početak Druge knjige Ljetopisa(1. do 9. poglavlje je povijest kraljevanja Salomona, Davidova sina. Preostali dio Druge knjige Ljetopisa opisuje povijest judejskih kraljeva nakon Salomona do babilonskog zatočeništva.Završava s ukazom perzijskog kralja Kira Velikog, koji dopušta povratak Židova iz babilonskog zatočeništva. U tome se očituju Božja milost prema Izraelcima.
Cilj pisanja ove knjige, kao i Prve knjige ljetopisa nije toliko povijest, koliko moral i vjerska istina. Kraljevi David i Salomon služe kao predslika Isusa Krista kao odbačenog, napaćenog i proslavljenog Kralja. Velika pažnja je posvećena jeruzalemskom Hramu i njegovoj obnovi.

S čitanjem Biblije, ulazimo u mjesec Svibanj, gdje nas nakon Prve knjige o Kraljevima (koju smo započeli čitati u Travnju) čeka Druga knjiga o Kraljevima.
Druga knjiga o Kraljevima (hebr. מלכים ב , grč. Βαζιλεων, lat. Regum II) naslov je dvanaeste knjige Staroga zavjeta prema kanonu biblijskih knjiga Katoličke Crkve, koji ovu knjigu ubraja među Povijesne knjige. Kratica za ovu knjigu je: 2 Kr. Dvije Knjige o Kraljevima pokrivaju 400 godina izraelske povijesti: od Davidove smrti do razorenja Jeruzalema (587. pr. Kr.). Nije poznat pisac Druge knjige o Kraljevima.

Pretraživanje

Idi na vrh