Facebook

ISPIT SAVJESTI ZA DJECU  prema 10 Božjih zapovijedi

1    Bog je na prvom mjestu

1.1    Nastojim li pronaći svaki dan vrijeme za molitvu? (makar ujutro i navečer)
1.2    Molim li se svaki dan?
1.3    Jesam li praznovjeran/praznovjerna, pa više polažem vjeru u neke srećonoše nego u Boga ?
1.4    Jesam li zanijekao da sam katolik ?2    Božje ime je sveto

2.1    Upotrebljavam li Božje ime uvijek na pravi način?
2.2    Psujem li?
2.3    Govorim li o svetim stvarima na prikladan način ?

3    Božji dan je svet

3.1    Idem li na svetu Misu nedjeljom i na druge zapovjedne blagdane?
3.2    Sudjelujem li na sv. Misi (pjevanjem, odgovaranjem, slušanjem)?
3.3    Da li sam propustio misu zbog moje krivnje ?
3.4    Ponašam li se u crkvi pristojno i s poštovanjem?

4    Poštuj oca i majku

4.1    Slušam li roditelje?
4.2    Poštujem li ih?
4.3    Jesam li bio poslušan i poštovao svoje učitelje, svećenike, trenere, i druge ljude s autoritetom?
4.4    Jesam li bio dobar prema svojoj braći i sestrama, prijateljima, učenicima u razredu?

5    Ne ubij

5.1    Jesam li se tukao s njima?
5.2    Jesam li nekoga vrijeđao riječima?
5.3    Jesam li govorio loše o drugima?
5.4    Jesam li izmišljao loše stvari o drugima

6    Čistoća

6.1    Jesu li uvijek moje misli, riječi i dijela bili iskreni i dobronamjerni?
6.2    Jesam li uvijek bio pažljiv i razmislio o onome što ću reći i napraviti?
6.3    Jesam li se uvijek ponašao pristojno?
6.4    Jesam li lijen ?

7    Ne ukradi

7.1    Jesam li uzeo nešto što ne priprada meni?
7.2    Jesam li vratio posuđenu stvar?
7.3    Jesam li vratio stvar koju sam pronašao?
7.4    Ako sam nešto razbio ili slomio što nije moje, jesam li pokušao to popraviti?
7.5    Jesam li prepisivao u školi?
7.6    Jesam li se hvalio tuđim radom i predstavljao ga kao svoj?

8    Ne laži

8.1    Jesam li govorio ili ponavljao nešto negativno o nekom drugom, što nije bilo nužno reći?
8.2    Jesam li uvijek bio iskren ?
8.3    Jesam li prešutio nešto što sam trebao reći?
8.4    Jesam li uvijek govorio istinu?

9    Ne poželi tuđeg ženidbenog druga

9.1    Dozvoljavam li da moji roditelji imaju vremena malo i za sebe, ili želim da stalno ja budem u središtu pozornosti?
9.2    Naljutim li se kad moram dijeliti nešto sa svojim prijateljima?
9.3    Postoje li djeca s kojim ne pričam ili se ne želim igrati?

10    Ne poželi tuđe stvari

10.1    Jesam li zadovoljan sa onim što posjedujem?
10.2    Da li se uvijek odnosim na pravi način prema svojim stvarima?
10.3    Jesam li bio ljubomoran i zavidan drugome na onome što oni imaju a ja nemam?
10.4    Jesam li zahvalan za ono što mi drugi poklone?

Pretraživanje

Idi na vrh