Facebook
Suret ministranata je petkom i subotom poslije vjeronauka.

Na svetkovinu Krista Kralja u Katedrali (Dom) u 12 sati, preko svečane svete mise imali smo primanje novih ministranata. U službu oko oltara Gospodnjeg je primljeno 13 novih ministranata.
Župnik, fra Željko je predvodio svečano misno slavlje, a na samom početku fra Ivan, voditelj ministranata, je poimenice prozvao nove ministrante, nakon čega su oni odgovarali na ministranska obećanja, svjesni da oblačeći ministrantska odjela postaju službenici oltara.

Oni će svojim ponašanjem, pobožnošću i revnošću biti i drugima poticaj da se s poštovanjem odnose prema domu Gospodnjem.
Nakon blagoslova, stariji ministranti i svećenici su im pomogli obući ministrantska odjela.
Novim ministrantima su nakon oblačenja predstavljeni: Misal - kojeg će u svojoj ministrantskoj službi nositi., Ampulice i posuda za hostije - u kojima će nositi darove kruha i vina, koji postaju Kristovim tijelom i krvlju nama za hranu., i Zvonce – kojim će zvoniti na slavu Božju i pozivati na pažnju, a na unutarnje sudjelovanje u službi Božjoj.
Neka im svaki zvuk zvona bude poticaj na osluškivanje Božjih nadahnuća, i neka uz predstavljanje cijeloj zajednici zadobiju milost da dostojno služe liturgijskim slavljima.

Pretraživanje

Idi na vrh