Facebook

U posljednji dan stvaranja, Bog je rekao: „Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična…“ (Postanak 1,26). Dakle, svoje djelo dovršio je „vrhunskim dotjerivanjem“. Bog je stvorio čovjeka iz praha i dao mu život tako što je s njim podijelio vlastiti dah, dah života.

Tako postade čovjek živa duša (Postanak 2,7). Radi toga, čovjek je jedinstven među svim Božjim stvorenjima, jer ima i materijalni (tijelo) i nematerijalni (duša / duh) dio.
Svaki čovjek je slika Boga, ali kao i svaka slika, tako i ova može biti uništena našom ljudskom nepažnjom, našim grijesima, koji su odmak od to našeg temelja na kojem smo sazdani, a to je sam Bog!
O tome ćemo govoriti na našem slijedećom obiteljskom susretu 17. 2. 2018. u 17 sati u našem hrvatskom centru, Dođite i budite dio ovog susreta!

Pretraživanje

Idi na vrh