Facebook

Djeca zaslužuju posebnu skrb Crkve, pa i kad je riječ o slavljenju liturgije. Liturgijski su čini, zajedno s molitvama i gestama, osmišljavani i sastavljani prije svega za odrasle u vjeri te je razumljivo da se djeca, koja još nemaju dostatnu spoznaju o vjeri i zrelost vjere, ne mogu na potpun i djelatan način uključiti u takva slavlja. Slijedeći svoga božanskoga Učitelja, koji je, kako čitamo u evanđelju »grlio i blagoslivljao djecu polažući na njih ruke« ne želimo djecu lišiti bogatstva koje se pred ljude stavlja u liturgijskim slavljima.


Stoga je u našoj župi, već duže vrijeme ustaljeno slaviti svetu misu sa djecom, svake prve nedjelje u mjesecu, gdje djeca, pjevanjem, čitanjem i molitvama aktivno sudjeluju u liturgijskim slavljima.
Tako smo na prvu nedjelju došašća, 3. 12. 2017. u 18 sati slavili svetu misu sa djecom u crkvi sv. Ante, preko koje je bio svečano primanje novih ministranata, njih 7!
Fra Ivan, voditelj ministranata je predvodio svečano misno slavlje. Nakon evanđelja propovijed je bila scenskog karaktera u kojoj su troje vjeroučenika izveli kratki scenski prikaz o pustinjaku i strancima. Taj scenski prikaz naglašava Božje tragove u svijetu, tj. da podsjeća nas da spoznamo Boga u njegovim stvorenjima. To je bio dobar uvod u vrijeme adventa, kojeg započinjemo današnjom nedjeljom, kada iščekujući Božić trebamo shvatiti otajstvo pred kojim se nalazimo i na njega se dobro pripremiti. Bog se toliko ponižava, da iz svoje neograničenosti i vječnosti dolazi u naše slabo smrtno tijelo, tj. biva jednim od nas. Postaje nam tako jasno vidljiv i opipljiv. Fra Ivan je potakao sve prisutne da pripravimo put Gospodinu, kroz milosno vrijeme došsšća, u budnosti, u budnosti za potrebe drugih, u budnosti čineći dobra djela, jer jedino tako će se uistinu Bog roditi u našim srcima, obiteljima i životnim sredinama.
Nakon propovijedi novi ministranti odgovarali su na ministranska obećanja, svjesni da oblačeći ministrantska odjela postaju službenici oltara. Oni će svojim ponašanjem, pobožnošću i revnošću biti i drugima poticaj da se s poštovanjem odnose prema domu Gospodnjem.
Po blagoslovu ministrantskih haljina, novi ministranti su obukli svoja ministrantska odijela uz pomoć svećenika i časnih sestara..
Novim ministrantima su nakon oblačenja predstavljeni: Biblija - koju će u svojoj ministrantskoj službi nositi i čitati., Kadionik i lađicu – koju će nositi na slavu Božju, da tako i oni budu kad pred licem Gospodnjim, kojeg susreću u svetoj misi., i Zvonce – kojim će zvoniti na slavu Božju i pozivati na pažnju, a na unutarnje sudjelovanje u službi Božjoj.
Neka im svaki zvuk zvona bude poticaj na osluškivanje Božjih nadahnuća, i neka uz predstavljanje cijeloj zajednici zadobiju milost da dostojno služe liturgijskim slavljima.
Svetu misu je svojim sviranjem i pjevanjem uzveličao naš „Mali Pax“!

Pretraživanje

Idi na vrh