Facebook

Izbor novog župnog vijeća bit će između 4. i 12. studenoga 2017. godine.
Što je sve potrebno da biste mogli biti birani i da birate?
Da biste mogli pristupiti glasovanju morate biti na biračkom popisu, a uvjeti su:
•    da ste prijavljeni kao katolik.
•    da živite na području naše župe.
•    da ste hrvat (bez obzira na putovnicu).
•    ako ste bračni drug udan/oženjen za hrvaticu/hrvata.
Za ove dvije zadnje kategorije potrebno je provjeriti dali se nalazite na popisu birača. Svoju pripadnost našoj župi možete ostvariti popunjajući formular u župskom uredu, koji je napravljen za tu prigodu. Rok prijave je do 10. rujna! Oni koji nisu na teritoriju naše župe, a u njoj su aktivni, mogu se ubilježiti najkasnije do 4. listopada, također u župskom uredu.
Da biste postali član župnoga vijeća potrebno je:
1.    da ste navršili 18 godina.
2.    da ste primili sakramenat krizme.
3.    da živite na području biskupije Limburg.
4.    potpisati svoj pristanak i sakupiti potpise od najmanje 10 članova naše župe i te formulare morate predati u župni ured najkasnije do 30. rujna.
Sve potrebne formulare možete uzeti u župskom uredu.

Pretraživanje

Idi na vrh