Najavljujemo

Nema nadolazećih događaja!
Facebook

Dana 18. 2. 2018. u našoj župi, preko župske svete mise u Katedrali u 12 sati imali smo primanje u službu čitača, onih koji će čitati sveto pismo preko svetih misa. Čitače u službu je primio župnik fra Željko Ćurković, koji je i predvodio sv. misno slavlje.
Zbog izvanredne važnosti ove službe posebnu pozornost se posvetila izboru i formaciji čitača, koje crkveni dokumenti nazivaju izvanrednim službenicima. Čitačima valja pokloniti osobitu pozornost.


Čitači trebaju imati tri osnovne osobine:
(1) da su prokušani vjernici;
(2) da imaju i određeno znanje i ljubav prema Svetom pismu;
(3) da znaju lijepo i dostojanstveno čitati.
(1) Čitanje Svetoga pisma treba povjeriti prokušanim vjernicima. Časna je to i odgovorna služba koju može dobro obavljati samo vjernik čiji je vjerski život na određenoj razini. To redovito trebaju biti odrasle osobe.
(2) Naši će laici, nadamo se, imati sve više prigoda pohađati i biblijske tečajeve. Naime, tek ako čovjek Božju riječ u određenoj mjeri poznaje i razumije, može je i naviještati. Od čitača se očekuje da doista imaju ljubavi prema Riječi, da je čitaju i o njoj razmišljaju.
(3) Čitati pred ljudima nije lako, pogotovo je zahtjevno navješćivati Božju riječ. Stoga su nužni različiti tečajevi za pravilno i izražajno čitanje Svetoga pisma. Čak i oni koji tvrde da ne znaju dobro čitati redovito to mogu naučiti, kao što može postati dobar pjevač netko tko u počecima misli da ne zna pjevati. Učenjem i vježbom može se i ovdje puno postići. S druge strane čak i oni koji dobro čitaju trebaju redovito učiti i vježbati. Valja svagda imati na umu: mi kao “oruđe izabrano” naviještamo živu Božju riječ.
Treba naglasiti, da sve ove tri osobine čitač treba imati podjednako zastupljene. Npr. ne može dobro navijestiti riječ Božju netko tko je dobar glumac, a nije vjernik, niti može biti dobar čitač samo onaj tko je dobar vjernik a ne zna javno nastupati. Lijepo, pravilno i dostojanstveno čitanje zadaća je svih nas.
Dok čestitamo svima na primljenoj službi i njihovoj hrabrosti molimo za sve njih da budu vjerodostojni navjestitelji Božje riječi!

………………………………
Za sve koji se žele uključiti u čitače, potrebno je prethodno dolaziti na Biblijske tečajeve, koji se u našem hrvatskom centru održavaju svakoga četvrtka u 19:30, nakon večernje svete mise.

Pretraživanje

Idi na vrh