Facebook

Rođen je 16. 7. 1988. u Sarajevu, od oca Smiljana i majke Katice rođ. Bekavac. U ratnim zbivanjima 1992. godine cijela obitelj napušta svoje rodno ognjište gdje se više i ne vraća. Nekoliko godina žive u Vitini, zatim jednu godinu u Mostaru, a potom se 1998. godine preseljavaju u Knin. Roditelji se 2003. godine sele u Čapljinu, gdje i sada žive. Iste godine Kristijan se upisuje u Franjevačko sjemenište u Sinju. Svoju mladu misu slavi u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju, 26. 7. 2015. gdje i započinje svoje svećeničko djelovanje. Godinu dana kasnije imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ilije u Metkoviću. Uprava Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu predlaže ga u rujnu ove godine na definitorijalnom sastanku za dušobri-žnika u HKŽ Frankfurt/M. Fra Kristijanu želimo dobrodoš-icu i da se brzo prilagodi na rad i život u našoj župi. Budi-mo mu u tomu od pomoći!

Pretraživanje

Idi na vrh